SIGURA PLAM 010 d.o.o PIROT

Prodaja,kontrola,servis i ugradnja PP opreme

Firma Sigura Plam 010 doo Pirot osnovana je 2013. godine . Poseduje tim iskusnih ljudi koji se već godinama unazad bave zaštitom od požara. 

Bavimo se servisom i kontrolom PP aparata i opreme za gašenje požara, 

Vršimo usluge punjenja svih vrsta PP aparata,

U našoj ponudi imamo sve vrste PP aparata i kompletnu opremu vezanu za dojavu i gašenje požara.

Garantujemo visok kvalitet usluga i pouzdanost .

 

Vrste usluga i proizvodi

Periodična kontrola aparata za gašenje požara
Kontrolno ispitivanje aparata za gašenje požara
Punjenje svih vrsta aparata za gašenje požara
Prvo ispitivanje hidrantske mreže
Periodicno kontrolisanje hidrantske mreže
Kontrolno ispitivanje hidrantskih creva
Prodaja i ugradnja pp opreme
Izrada svih vrsta tablica upozorenja i obaveštenja
Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti zaštite od požara

Uputstva za korišćenje protivpožarnih aparata

Prodaja

Prodaja pp aparata

Vidi više

Servis

Servis i kontrola pp aparata

Vidi više

Kontakt